Vyhledávání


Kontakt

INSTALACE - MONTÁŽE, spol. s. r. o.
Generála Svobody 66 Šumperk 787 01

+420 724 455 142
+420 725 613 840

E-mail: im.sumperk@gmail.com

Centrální rozvody technických plynů x plynové lahve

28.08.2011 11:41

Centrální rozvody se využívají v podnicích s velkou spotřebou plynů. Takovému podniku přinášejí řadu výhod ekonomických, bezpečnostních a prostorových.

Hlavním důvodem proč by si měla firma s velkou spotřebou technických plynů pořídit centrální rozvody je hospodárnost. Odběrové ventily umístěné na pracovišti jsou zásobovány z centrálního zásobníku, který eliminuje prostoje spojené s výměnou plynových lahví. Dále dochází k úsporám spojeným s nájmem lahví a s dopravou.  

Dalším neméně významným přínosem je zvýšení bezpečnosti. Centrální rozvody snižují riziko závažných nehod, neboť díky nim mizí vysokotlaké plynové lahve z pracoviště. Dochází také k zvětšení prostoru na pracovišti, který může být následně využit efektivnějším způsobem. Zůstávají jen pohodlné odběrové redukční ventily, které napomáhají ke zvýšení produktivity práce zaměstnanců.

 

Uvažujete o centrálních rozvodech technických plynů? Neváhejte nás kontaktovat. Realizacemi těchto rozvodů se zabýváme již více než deset let

Nabízíme také výrobu přístřešků pro plynové zásobníky umístěné v exteriéru.